facebook

Regulamin sklepu

Sklep internetowy
§ 1

Sklep internetowy działający pod adresem www.chili-sport.pl, zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę "CHILI - SPORT" Adam Kasiarz 34-713 Skawa 679
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 735-155-91-27

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznej.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.chili-sport.pl. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość, potwierdzającą dotarcie zamówienia do Sklepu wraz z przypisanym numerem zamówienia.
 3. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sklepu Klient jest informowany niezwłocznie o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może zrezygnować z zamówienia albo zrezygnować tylko z towaru, który wydłuża czas realizacji zamówienia.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdej sprzedaży wystawiany jest dokument sprzedaży: Faktura VAT lub Paragon fiskalny. Termin wystawienia faktury regulują przepisy prawa podatkowego.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek 23% VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy towaru.
 8. Cena towaru obowiązująca w chwili składania przez Klienta zamówienia stanowi cenę sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

Rejestracja i zamówienia
§ 2

Klient chcący zarejestrować się w Sklepie wypełnia pola w dziale "Załóż konto ". Podawane hasło musi mieć co najmniej 5 znaków. Rejestracji dokonuje się tylko raz. Podane hasło będzie wykorzystywane również podczas składania kolejnych zamówień.
Klient zarejestrowany wpisuje swój e-mail oraz hasło i naciska "Zaloguj".
Od chwili rejestracji informacje o zakupach Klienta są przechowywane i chronione w bazach danych zgodnie z przepisami prawa. Rejestracja umożliwia sprawdzenie stanu realizacji złożonych zamówień za pomocą stron "Historia zamówień".

Formy Płatności
§ 3

Płatności można dokonywać w następujący sposób:
Płatność przelewem tradycyjnym
Płatność kartą, e-przelewem
Płatność przy odbiorze towaru
Odbiór osobisty produktów w naszym sklepie stacjonarnym.

Dostawa i jej koszty
§ 4

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Towar w dostawie jest ubezpieczony oraz zabezpieczony przed zniszczeniem. Zalecane jest aby produkty wielkogabarytowe były wysyłane kurierem.
 2. Zaleca się w obecności kuriera lub dostawcy sprawdzenie zawartości przesyłki.
 3. Towar wysyłany jest z magazynu na terenie Skawy w dniach od poniedziałku do piątku. Przesyłki są dostarczane tylko w dni robocze. W przypadku usług UPS na specjalne życzenie klienta, towar może być odbierany w oddziale terenowym UPS.
 4. Zamówienia złożone i rozliczone przez PayU.pl do godziny 13.00 zostają przyjęte do realizacji w tym samym dniu, po godzinie 13.00 na drugi dzień roboczy.

Reklamacje i zwroty
§ 5

 1.  Reklamacje i zwroty obsługuje Dział Reklamacji i Obsługi Klienta
  "CHILI - SPORT"  Adam Kasiarz
  34-713 Skawa 679
  e-mail: info@chili-sport.pl
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
  tel. 530 745 350
 2. Chcąc dokonać zwrotu lub reklamacji należy dostarczyć towar wraz ze stosownym oświadczeniem (w przypadku reklamacji opisem przyczyn reklamacji) i dowodem zakupu na podany powyżej adres. 
 3. Zaleca się aby towar zwracany był w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być kompletny.
 4. W przypadku wysyłania towaru, powinien on zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych "za pobraniem".

Zwrot towaru w terminie 10 dni
§ 6

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów praz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny,
 1. W celu ułatwienia zamieszczamy Wzór oświadczenia o odstąpieniu umowy.
 2. Konsument, nie jest uprawniony do korzystania ze zwracanych produktów w zakresie przekraczającym zakres zwykłego zarządu. W tym przypadku przesyłka zostanie odesłana do Klienta na jego koszt. Jeśli zwrot będzie przyjęty, wówczas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dnia otrzymania towaru przez Sklep, Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony produkt w formie podanej w formularzu zwrotu. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki.

Reklamacje
§ 7

 1. Jeśli nie są spełnione ww. warunki złożenia reklamacji, Klient zostanie poproszony o uzupełnienie braków (wymaganych formalności, informacji, dokumentów, reklamowanego towaru itp.).
 2. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamacji , towar jest odsyłany Klientowi na jego koszt. Do odsyłanego towaru dołączone jest pismo w którym podana jest przyczyna nieuwzględnienia reklamacji i odesłania towaru.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta odmowy odebrania przesyłki z reklamowanym towarem przesyłka wraca do Sklepu. Ponowne wysłanie nastąpi dopiero po wcześniejszym uregulowaniu, w formie przedpłaty na konto Sklepu poniesionych kosztów przesyłki.
 4. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa odpowiedzialność Sklepu za szkodę, wyrządzoną w związku z realizacją złożonych zamówień ograniczona jest do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

Gwarancje
§ 8

Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta.
Warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej oraz dostępne na stronie producenta .
Gwarancja realizowana na podstawie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu lub dowodu zakupu ( we wszystkich autoryzowanych serwisach wybranej marki w całej Polsce.

Ochrona danych osobowych
§ 9

 1. Udostępnienie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 2. Administratorem danych jest "CHILI - SPORT" Adam Kasiarz z siedzibą w 34-713 Skawa 679
 3. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.chili-sport.pl 
 4. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą zawartych w Zbiorze Danych, a w szczególności posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania danych osobowych czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.